Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

bubsonka
Nikogo nigdy nie kochałam z taką siłą. 
Musiałam spotkać Ciebie, by zrozumieć czym jest miłość.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno

July 08 2015

bubsonka
Sponsored post
feedback2020-admin
bubsonka
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody

June 17 2015

9897 146c
Reposted fromblutelf blutelf viadobrebopolskie dobrebopolskie
bubsonka
2109 08cd
Reposted fromrol rol viadobrebopolskie dobrebopolskie
bubsonka
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viadobrebopolskie dobrebopolskie

June 10 2015

bubsonka
7915 cf1e
Reposted fromvanitaas vanitaas viadobrebopolskie dobrebopolskie
bubsonka
bubsonka
Wiesz czego aktualnie pragnę? Dzielić z kimś moje ulubione łóżko i rozmawiać o 5 nad ranem.
— i żeby było jak wczoraj.
Reposted fromamericano americano viadobrebopolskie dobrebopolskie
bubsonka
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę.
Chcę być szczęśliwa
— "Haruki Murakami "Norwegian Wood
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie
bubsonka
 Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata.Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (...)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału,w chemii pamięcią substratu.
W życiu- tęsknotą.
— tak
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie

May 28 2015

bubsonka
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata. (…)
– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— M&M
bubsonka
0833 3ba5 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viadobrebopolskie dobrebopolskie
bubsonka
3791 577c
bubsonka
3539 0f2b
Reposted frombeatkazz beatkazz viadobrebopolskie dobrebopolskie
bubsonka
0094 06b6 500
Reposted fromsidestory sidestory viadobrebopolskie dobrebopolskie
bubsonka
Picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości.
— Himilsbach

May 19 2015

bubsonka
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
bubsonka

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viadobrebopolskie dobrebopolskie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...